Bersin

Bersin antara jam 06 – 07 pagiharibermakna akan ada ajakan untukmakan-makanBersin antara jam 07 – 08 pagiharibermakna akan ada keberuntunganyang tak terdugaBersin antara jam 08 – 09 pagiharibermakna akan ada orang yangmenghina andaBersin antara jam 09 – 10 pagiharibermakna akan…

Arah keberhasilan

Arah KeberhasilanJika mempunyai berbagai keperluan,agar berhasil, inilah arah perjalananyang harus dituju.Sumber: Kitab Primbon BetaljemurAdammaknaWeton Arah KeberhasilanSabtu Paing Selatan / UtaraAhad Pon Selatan / BaratSenin Wage Utara / TimurSelasa Kliwon Barat / UtaraRabu Legi TimurKamis Paing Utara / BaratJumat Pon Timur…

Pekerjaan

Pekerjaan/Karier YangCocok BerdasarkanMangsa & Hari KelahiranDalam Horoskop Jawauntuk menentukan bidangprofesi pekerjaan dibagimenjadi Tiga Kelompok.Masing-masing kelompokHari dan Mangsamempunyai pedomanpokok yang menentukankeberhasilan. Tetapi tidakpula menutup suatukemungkinan yang luarbiasa, artinya ada pulapengecualian bagi merekayang mempunyaikelebihan, jenius,abnormal, supranormaldan paranormal. Namunbiasanya tidak akan jauhmeleset, dari…

Kedutan

Seluruh bagian tubuh berkedut:bermakna akan menghadapi banyakurusan.Kepala sebelah kiribermakna akan mendapat rezekibesarKepala sebelah kananbermakna akan mendapat pujianorang banyakKeningbermakna akan mendapat uang ataukebahagiaanAlis sebelah kiri berkedutbermakna akan bertemu denganorang yang dicintai, baik keluargaatau orang lain.Bila alis sebelah kanan berkedutbermakna akan bertemu…

Suasana hati

Bila siang hari berdebar-debarJam 06-07 Bermakna akanberjumpa dengan saudara07-08 Bermakna akan menangis08-09 Bermakna akan menjadibahan gunjingan09-10 Bermakna akan mendapatrejeki10-11 Bermakna akan berjumpataman lama11-12 Bermakna akan mendapatkabar baik12-13 Bermakna akan mendapatundangan13-14 Bermakna akan mendapatkejutan14-15 Bermakna akan kebaikan15-16 Bermakna akan terjadiperselisihan16-17 Bermakna…